Hjumidor 90 (220 x 100 x 50)

271,400.00 rsd

Kategorija:

Hjumidor bi najjednostavnije mogli opisati kao kutiju, kabinet, a ponekad i celu prostoriju koja je posebno konstruisana za smeštanje cigara